OPA OPA

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky Internetového obchodu www.opamuurikka.cz


I.    Obecná ustanovení

 • a.    Obchodní podmínky definují pravidla používání internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.opamuurikka.cz, internetový obchod provozuje Vertex CZ, s.r.o. se sídlem Štramberská 1581/45a, 709 00 Ostrava.
 • b.    Obsluhu internetového prodeje můžete kontaktovat:
 • c.    Elektronicky na objednavky@pisla.cz
 • d.    Telefonicky +420 775 262 245
 • e.    Přes registrační formulář, který je dostupný na adrese http://www.opamuurikka.cz/obchodnípodmínky
 • f.    Zákazníci mohou získat přístup k těmto Obchodním Podmínkám kdykoliv prostřednictvím odkazu na stránkách http://www.opamuurikka.cz, (a taky stáhnout nebo vytisknout).

 

II.    Definice
Termíny použité v obchodních podmínkách mají následující význam:
1)    Pracovní dny-  pondělí- pátek, s výjimkou státních svátků
2)    Klient- fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizace, které nejsou právnickou osobou, jejichž ustanovení, které udělují zvláštní způsobilosti k právním úkonům, které objednávají v internetovém obchodě
3)    Ochrana osobních údajů- v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb
4)    Účet- zřízen každému klientovi internetového obchodu, za pomocí kterého může klient provádět objednávky v internetovém obchodě
5)    Obchodní podmínky- tento dokument
6)    Registrace- Registrace se provede vyplněním a přijetím registračního formuláře. Formulář je k dispozici na jedné ze stránek obchodu
7)    Internetový obchod- obchod provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.opamuurikka.cz, prostřednictvím kterého může klient objednávat
8)    Prodejce- Vertex CZ, s.r.o. se sídlem Štramberská 1581/45a, 709 00 Ostrava, zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 27360 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
9)    Zboží-  produkt prezentován v internetovém obchodě
10)  Kupní smlouva- Kupní smlouva Zboží v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřená mezi Prodejcem a Klientem
11)  Objednávka- Prohlášení kupujícího, zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy, která upřesní zejména typ a počet zboží


III.    Pravidla používání internetového obchodu
1)    Podmínkou zahájení používání internetového obchodu je registrace v tomto obchodě.
2)    Registrace se provede vyplněním a přijetím registračního formuláře. Formulář je k dispozici na jedné ze stránek obchodu.
3)    Podmínkou registrace je souhlas s obchodními podmínkami a poskytnutím osobních údajů, které jsou označeny jako povinné údaje.
4)   Klient je povinen:

 •   a.    nedodávat nebo přenášet obsah zakázán zákonem např. obsah násilí, pomluvy nebo porušení osobních práv a jiných práv třetích stran,
 •   b.    používat internetový obchod (pomocí specifického softwaru nebo v zařízení), aniž by narušil jeho fungování,
 •   c.    nerozesílat ani nepublikovat v internetovém obchodě nevyžádané komerční informace (spam)
 •   d.    používat internetový obchod bez obtíží pro ostatní zákazníky a pro obchodu www.opamuurikka.cz
 •   e.    použít informace obsažené v internetovém obchodě pouze pro osobní potřeby.
 •   f.     používat internetový obchod v souladu s pravidly: zákona platnými v České republice; obchodních podmínek, i s obecnými zásadami používání Internetu.

IV.    Služby
1)   Prodejce umožňuje prostřednictvím internetového obchodu využít bezplatné služby, které sestávají z:

 •    a.   Prohlížení informací v internetovém obchodě
 •    b.   Vedení účtu v internetovém obchodě
 •    c.   Poskytnutí formulářů, které umožňují klientům vyplnit objednávky
 •    d.   Poskytnutí formulářů umožňujících klientům kontakt s prodejcem


 2)  Dohoda
-    O poskytování služeb spočívající přezkoumání informací obsažených v internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a je ukončena ukončením internetového obchodu
-    pro poskytování služeb klientského účtu se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zaslanou žádostí klienta o odstranění účtu nebo funkcí „Smazat účet“
-    pro poskytování služeb spočívajících v poskytnutí formulářů pro klienta se uzavírá na dobu určitou a je ukončena zasláním objednávky
-    pro poskytování služeb spočívajících v poskytnutí kontaktního formuláře umožňující zákazníkům kontakt s prodávajícím a je uzavřena na dobu určitou a je ukončena odpovědí ze strany prodávajícího
-    vytvoření klientského účtu po registraci. Formulář je k dispozici na jedné ze stránek obchodu.
-    podmínkou registrace je souhlas s obchodními podmínkami a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
-    prodejce může s okamžitou platností zákazníkovi (v případě porušení obchodní podmínek ze strany zákazníka) zakázat právo užívat internetový obchod; může taky omezit přístup zákazníka k části nebo ke všem zdrojům internetového obchodu.


V.    Postup při uzavření kupní smlouvy

1)    Informace o zboží, které jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu, jejich popis, technické parametry a ceny jsou v souladu s občanským zákoníkem.
2)    Produkty, které jsou dostupné v obchodě jsou nové, bez závad a jsou legálně prodejné na českém trhu.
3)    Pro uzavření kupní smlouvy je nutná registrace a mít aktivní e-mail.
4)    Objednávat můžete přes formulář OBJEDNÁVKY, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5)    Ve formuláři OBJEDNÁVKY vyberte typ zboží, technické informace k produktu jsou dostupné na internetových stránkách.
6)    Výběr daného zboží je dokončen vložením zboží do košíku.
7)    Detailní přehled objednávky bude obsahovat informace:

 •    a.    Popis objednávky
 •    b.    Jednotková cena a celková cena produktů včetně DPH, včetně nákladů spojených s dodáním a dodatečných nákladů (pokud existují)
 •    c.    Kontakt na prodávajícího
 •    d.    Zvolený způsob platby
 •    e.    Zvolený způsob dodání
 •    f.     Dodací lhůta
 •    g.    Kontaktní údaje klienta
 •    h.    Fakturační údaje

8)    Aby bylo možné odeslat objednávku, je nutné potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a přečíst si pokyny na odstoupení od kupní smlouvy. Tyto údaje jsou povinné. Poté stiskněte objednat.
9)    Odesláním objednávky se uzavírá mezi kupujícím a prodejcem kupní smlouva.
10)   Po odeslání objednávky obdrží klient e-mail s potvrzením o přijetí objednávky, který obsahuje konečné potvrzení všech položek objednávky.
11)   Prodávající pak zašle na zadanou e-mailovou adresu potvrzení Zákaznické objednávky, datum jeho doručení je dnem uzavření kupní smlouvy.
12)   Kupní smlouva je uzavřena v jazyce českém a její obsah je v souladu s obchodními podmínkami.

 

VI.    Doručení objednávky

1)    Po zadání objednávky a platby, se objednávka zpracovává. Zpracování objednávky může trvat 1-2 pracovní dny.
2)    Dodání zboží je v rámci ČR a zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou v objednávce.
3)    Zboží je doručeno přepravní společností DPD CZ s.r.o.
4)    Společnost poskytuje doručení zásilky od pondělí do pátku od 9. -17.hod. Zboží je doručeno obvykle od 1-3 dnů od převzetí zásilky spediční službou.
5)    Náklady na doručení jsou uvedeny v době uzavření objednávky.
6)    Prodávající na internetových stránkách e-shopu informuje Klienta o termínu realizace jeho objednávky a jeho doručení.
7)    Dodání zboží z objednávky je pouze v pracovních dnech.
8)    Ke zboží obdrží kupující fakturu vystavenou prodávajícím.
9)    Prodávající zodpovídá za vady v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

 

VII.    Ceny a způsob platby
1)    Ceny u produktů jsou uvedeny v Kč a jsou včetně DPH.
2)    Způsob Metody platby:
Bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího (v tomto případě bude zahájena realizace objednávek po odeslání zákazníkovi potvrzení prodávajícího objednávek a přepravy bude provedena ihned po obdržení bankovní účet prodávajícího a   dokončení objednávky);
3)    Prodávající na webových stránkách informuje zákazníka o datu splatnosti faktury, ve které je povinen provést platbu objednávky. V případě nezaplacení ze strany objednatele ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může prodávající může odstoupit   od smlouvy podle občanského zákoníku.

 

VIII.    Právo odstoupení od kupní smlouvy
1)    Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí  internetového obchodu) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání     důvodů, a to do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. 14- ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá ode dne:

 •   a.    Dnem převzetí zboží
 •   b.    Dnem převzetí poslední dodávky zboží, pokud byla objednávka zasílána po částech.


2)    Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na prodejně prodávajícího. Do 14-ti dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha těchto obchodních podmínek.
3)    Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá kupující v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující proto bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle jeho přání, není možné vrátit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.
4)    Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu opamuurikka.cz.  Formulář odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení na www.opamuurikka.cz.


IX.     Reklamace na zboží v rámci záruky
1)    Reklamace zboží lze uplatnit osobně na naší provozovně v Ostravě, nebo zasláním některou z přepravních služeb. Reklamované zboží zašlete s popisem závady a originálním dokladem o koupi. Náklady na přepravu vadného zboží na naši  adresu nese uplatnitel reklamace. Zboží zasílejte pouze v originální obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. V žádném případě neručíme za mechanické poškození při přepravě zboží od Vás.
2)    Prodávající je povinen vyřídit případnou reklamaci ve lhůtě 14 dnů.
3)   V případě nedostatečných informací ohledně reklamace, prodávající zavolá zákazníkovi k doplnění informací, nejpozději však do 7 dnů ode dne obdržení žádosti klienta.


X.    Reklamace na poskytování elektronických služeb
1)    Zákazník může podat stížnost na poskytování elektronických služeb písemně na adresu: VERTEX CZ, s.r.o., Štramberská 1581/45a, 709 00 Ostrava nebo elektronicky na e-mail: objednavky@pisla.cz , případně přes kontaktní formulář.
2)    Ve stížnosti uveďte typ a popis problému a kontaktní údaje- jméno, poštovní (případně kontaktní) adresu.
3)    Prodávající je povinen vzít v úvahu případnou reklamaci do 14-ti dnů, a pokud by nebylo možné informovat zákazníka v tomto období, zašle prodávající informaci, kdy bude stížnost řešit. V případě nedostatečných informací ve stížnosti, prodávající zavolá zákazníkovi o doplnění informací v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne obdržení žádosti klienta.


XI.    Záruka
1.    Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany kupujícího nebo jiného uživatele.


XII.    Ochrana osobních údajů
Provozovatel e-shopu neposkytuje třetím osobám informace o zaslaných datech zákazníků. Tyto data jsou zpracovány pouze provozovatelem e-shopu a jsou využity k bezchybnému doručení objednaného zboží.


XIII.    Závěrečná ustanovení
1)    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
2)    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností   jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
3)    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4)    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
5)    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Vertex CZ s.r.o., Štramberská 1581/45a, 709 00 Ostrava, adresa elektronické pošty: objednavky@pisla.cz, telefon 596 617 763
6)    Obsah těchto Podmínek se může změnit. O jakýchkoliv změnách budou zákazníci informováni prostřednictvím informací na domovské stránce, která obsahuje seznam změn e-shopu a datum jejich vstupu v platnost. Zákazníci, kteří mají vytvořený zákaznický účet budou navíc informováni o změnách prostřednictvím e-mailové adresy. Datum vstupu platnosti změn nesmí být kratší než 14 dní ode dne jejich vyhlášení. V případě, že klient nepřijme nové nařízení, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu do 14 dnů ode dne oznámení o změnách v pravidlech. Neakceptování změn podmínek má za následek ukončení smlouvy.
 

 

 

Typ Název Velikost Stáhnout
Obchodní podmínky.pdf
269,1 KiB
Formulář pro odstoupnení od smlouvy.pdf
58,2 KiB

 

Chcete být informování o novinkách, akcích a slevách?

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování